Tilanteesta johtuen vuosikokous pidettiin etäkokouksena 23.3.2020 klo: 18:30 alkaen. Kokoukseen liitytään Skypen kautta. Liittymistiedot saat puheenjohtajalta. Kokouksessa valitaan uusi hallitus. Seuran sivut päivitetään piakkoin sen mukaiseksi.

 

Esityslista vuosikokous 2020

1. Kokouksen avaus
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Esityslistan vahvistaminen
4. Kokouksen järjestäytyminen
-valitaan kokouksen puheenjohtaja
-valitaan kokouksen sihteeri
-valitaan pöytäkirjan tarkastajat
-valitaan kokouksen ääntenlaskijat
5. Ilmoitusasiat
6. Toimintakertomus vuodelta 2019
7. Tilinpäätös vuodelta 2019 ja tilintarkastajien lausunto vuodelta 2019
8. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
9. Toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen vuodelle 2020
10. Vahvistetaan liittymis-ja jäsenmaksut vuodelle 2020
11. Johtokunnan ja jäsenten palkkioista päättäminen
12. Valitaan johtokunta ja toiminnan tarkastajat
13. Päätetään johtokunnan avuksi valittavista jaostoista
14. Valitaan edustajat eri kokouksiin
15. Aloitteet järjestöille ja yhteisöjen kokouksiin
16. Päätetään seuran kokousten koolle kutsumistavasta sääntöjen edellyttämällä tavalla
17. Käsitellään kokoukselle tehdyt mahdolliset esitykset ja aloitteet
18. Muut asiat
19. Kokouksen päättäminen